Κατασκηνωτικές Περίοδοι

Κατασκηνωτικές Περίοδοι
ΤΑΜΕΙΩΝ (22 ημέρες)

Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ
16 Ιουνίου - 8 Ιουλίου

Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ
9 Ιουλίου - 31 Ιουλίου

Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1 Αυγούστου - 23 Αυγούστου

Κατασκηνωτικές Περίοδοι
ΟΑΕΔ (15 ημέρες)

 • 1) 16 Ιουνίου - 30 Ιουνίου
 • 2) 23 Ιουνίου - 7 Ιουλίου
 • 3) 9 Ιουλίου - 23 Ιουλίου
 • 4) 16 Ιουλίου - 30 Ιουλίου
 • 5) 1 Αυγούστου - 15 Αυγούστου
 • 6) 16 Αυγούστου - 30 Αυγούστου

Κατασκηνωτικές Περίοδοι
7 ημερών

 • 16 Ιουνίου - 22 Ιουνίου
 • 1 Ιουλίου - 7 Ιουλίου
 • 9 Ιουλίου - 15 Ιουλίου
 • 24 Ιουλίου - 30 Ιουλίου
 • 1 Αυγούστου - 7 Αυγούστου
 • 8 Αυγούστου - 14 Αυγούστου
 • 15 Αυγούστου - 22 Αυγούστου
 • 23 Αυγούστου - 30 Αυγούστου