Οργάνωση & Φροντίδα

H OMAΔΑ

Κάθε σπιτάκι στην κατασκήνωση αποτελεί μια ομάδα με επικεφαλής στέλεχος ομαδάρχη, που μένει μαζί της ημέρα και νύκτα.

H ΓΕΙΤOΝΙΑ

Κάθε 4 ομάδες αποτελούν μια γειτονιά. Την κάθε γειτονιά οργανώνουν, συντονίζουν και καθοδηγούν 4-5 στελέχη επιμελητές.

ΔΡΑΣΤΗΡΙOTHTEΣ

Κάθε στέκι ή δραστηριότητα παρακολουθείται και κατευθύνεται από ειδικευμένα στελέχη, ανάλογης προς τη δραστηριότητα ειδίκευσης.

ΣΥΝΤOΝΙΣΤΗΣ

O συντονιστής με το επιτελείο του οργανώνει & καθοδηγεί στην εκτέλεση του προγράμματος, σε 100 και πλέον διαφορετικές δραστηριότητες.

H δομή της κατασκήνωσής μας εγγυάται την συμμετoχή όλων των παιδιών στo πρόγραμμα, την ασφάλεια & υγεία των παιδιών την ποιότητα στo σύνoλo των υπηρεσιών μας.

IΑΤΡΙΚΗ OΜΑΔΑ

Ιατρός και νοσηλευτικό προσωπικό παραμένουν συνεχώς μέσα στην κατασκήνωση και κοντά στα παιδιά, 24 ώρες το 24ωρο.

EΠΙΤΡOΠΗ ΠOIOΤΗΤΑΣ

Ελέγχει καθημερινά την ποιότητα των πρώτων υλών, τροφίμων & φαγητών και την υγιεινή των χώρων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα στελέχη μας παρακολουθούν σεμινάρια εκπαίδευσης για θέματα υγείας και πυρασφάλειας από το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαθέτουμε μοναδικό σύστημα πυρασφάλειας, συνδεμένο με ιδιόκτητη γεώτρηση στο χώρο της κατασκήνωσης.

Tη ζωή στην κατασκήνωση και το κατασκηνωτικό πρόγραμμα φροντίζουν και εφαρμόζουν επιλεγμένα ειδικά στελέχη

ΦΥΛΑΞΗ

Η κατασκήνωση φυλάσσεται όλο το 24ωρο από ιδιωτική εταιρία security και καθόλη τη διάρκεια της νύχτας νυχτοφύλακας και νοσηλευτικό προσωπικό περιπολούν.

ΙΔIOKTHTEΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ

Μένουν μέσα στην κατασκήνωση εποπτεύοντας όλες τις δραστηριότητες.