Δωρεάν κατασκήνωση μέσω ΟΑΕΔ 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Κατά την είσοδο σας στην κατασκήνωση, και για να ελαχιστοποιήσετε τον χρόνο παραμονής σας, εκτός από το Ιδιωτικό Συμφωνητικό το οποίο θα σας δοθεί εκείνη την χρονική στιγμή να συμπληρώσετε, είναι απαραίτητα να μας κρατάτε τα εξής χαρτιά:

1. Εκτυπωμένo τον Αριθμό της Επιταγής του ΟΑΕΔ

2. Δελτίο Εγγραφής

Κατεβάστε, εκτυπώστε και συμπληρώστε το δελτίο εγγραφής (σε ένα δελτίο όλα τα παιδιά)

3. Ιατρικό Δελτίο

Κατεβάστε, εκτυπώστε και συμπληρώστε το ιατρικό δελτίο (ξεχωριστό δελτίο για κάθε παιδί)

4. Φωτοτυπία Ταυτότητας Δικαιούχου

Μια φωτοτυπία της ταυτότητας του δικαιούχου στον ΟΑΕΔ και πάνω να αναγράφεται το ΑΦΜ το ΑΜΚΑ και τη διεύθυνση του δικαιούχου ευκρινώς

φωτοτυπία της ταυτότητας

5. Ταυτότητα Παιδιού ή Διαβατήριο ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασφάλισης Παιδιού

φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης του παιδιού