Δωρεάν κατασκήνωση μέσω ΟΑΕΔ 2021

Τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2021 μέσω ΟΑΕΔ για Ανέργους και Χαμηλόμισθους
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και το Σάββατο 8 Μαΐου 2021.


ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΔΩ!

Διαβάστε την Δημόσια Πρόσκληση

Δικαιούχοι Προγράμματος

Τα παιδιά εργαζομένων και ανέργων που είναι γεννημένα από 01/01/2005 έως 14/06/2015, μπορούν να έρθουν ΔΩΡΕΑΝ μέσω του ΟΑΕΔ για 15 ημέρες στην κατασκήνωσή μας.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Εργαζόμενοι σε σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου οι οποίοι:

  • Έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος 2020 πενήντα ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ
  • Έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή για κατά το οικονομικό έτος 2019 μέχρι 28.000 ευρώ

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

  • Οι οποίοι έχουν συνεχόμενη ανεργία κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων μηνών
  • Έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή για κατά το οικονομικό έτος 2019 μέχρι 28.000 ευρώ

Καθώς επίσης και όσοι άνεργοι/εργαζόμενοι με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα το 2019 μέχρι 28.000 ευρώ

  • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας
  • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβασης.*

(*) ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1. Παραστατικό Ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
2. Επίσημο έγγραφο να προκύπτει το Α.Μ.Κ.Α. & το Α.Φ.Μ
3. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας
4. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ
5. Άδεια Διαμονής ή εργασίας σε ισχύ για πολίτες Τρίτων χωρών

Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού από το έτος 2012 και εξής και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών, μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

1. Tον Κλειδάριθμο του ΟΑΕΔ (δικαιούχου που πληροί τα κριτήρια) ή Κωδικούς ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ (για να ζητηθούν μέσω ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ να εκδοθούν κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ )
2. ΑΦΜ δικαιούχου (που πληροί τα κριτήρια)
3. ΑΜΚΑ παιδιών (όλων των ανήλικων)
4. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ δικαιούχου

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ

Εάν είστε διαζευγμένοι και έχετε την επιμέλεια των παιδιών πρέπει να επισυνάψετε ακόμα ή να προσκομίσετε πριν την λήξη των ηλεκτρονικών εγγράφων στο υποκατάστημα ΟΑΕΔ που υπάγεστε την επιμέλεια ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ότι έχετε την επιμέλεια των παιδιών και βεβαίωση ΑΜΚΑ Παιδιών.
Σε περίπτωση που δεν έχετε την επιμέλεια των παιδιών χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του γονέα που έχει την επιμέλεια θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι συναινεί να πάει κατασκήνωση το παιδί μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ και φωτοαντίγραφο της επιμέλειας του γονέα και βεβαίωση ΑΜΚΑ παιδιών (όλων των ανήλικων).

ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Χρειάζεται Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή αυτοτελή άδεια διαμονής μελών ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής
Επίσης χρειάζεται και βεβαίωση ΑΜΚΑ παιδιών (όλων των ανήλικων)

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2810343904, 2810343905 και 6955265025 για να σας βοηθήσουμε με την ηλεκτρονική αίτηση.

Κατασκηνωση "Η Χώρα των Λωτοφάγων"
Αγριανά Χερσονησού Κρήτης