Δωρεάν κατασκήνωση μέσω ΟΑΕΔ 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Κατά την είσοδο σας στην κατασκήνωση και για να ελαχιστοποιήσετε τον χρόνο παραμονής σας την 1η ημέρα είναι απαραίτητα να μας κρατάτε τα εξής 5 χαρτιά:

1. ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κατεβάστε, εκτυπώστε και συμπληρώστε το δελτίο εγγραφής (σε ένα δελτίο όλα τα παιδιά)

2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Κατεβάστε, εκτυπώστε και συμπληρώστε το ιατρικό δελτίο (ξεχωριστό δελτίο για κάθε παιδί)

3. ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Εκτυπωμένη την επιταγή διαμονής που θα εμφανίζεται στο σύστημα του ΟΑΕΔ που θα αναφέρεται ο αριθμός επιταγή
ΕΠΙΤΑΓΗ

4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Μια φωτοτυπία της ταυτότητας του δικαιούχου στον ΟΑΕΔ και πάνω να αναγράφεται το ΑΦΜ το ΑΜΚΑ και τη διεύθυνση του δικαιούχου ευκρινώς

φωτοτυπία της ταυτότητας

5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης του παιδιού (την πλευρά με την φωτογραφία του παιδιού και να φαίνεται εμφανώς το ΑΜΚΑ του παιδιού)

φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης του παιδιού

Κατά την είσοδο σας θα πρέπει να συμπληρώσετε μόνο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό το οποίο θα σας δοθεί εκείνη την χρονική στιγμή.