Ημερομηνίες εγγραφών στα ασφαλιστικά ταμεία 2017


Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για ότι σχετίζεται με τα ασφαλιστικά ταμεία που καλύπτουν τη δαπάνη φιλοξενίας των παιδιών σας για τις κατασκηνώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για να καλύψει το ταμείο τη δαπάνη φιλοξενίας του παιδιού σας στην κατασκήνωση Πρέπει να επικοινωνήσετε με το ασφαλιστικό σας ταμείο για να μάθετε τη διαδικασία εγγραφής του παιδιού σας εκεί. Είναι σημαντικό να μην χάσετε την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Αφού καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας στο ταμείο σας καλείτε στα γραφεία της κατασκήνωσης για να κάνετε και τη κράτηση της θέσης.


ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠ ΟΤΕ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κατασκηνωτές ηλικίας 5-14 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2003 μέχρι και 31-12-2012

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν για:

 • Α περίοδο 2 Ιουνίου μέχρι 14 Ιουνίου
 • Β περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου
 • Γ περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου

Δικαιολογητικά:

Η Κάρτα Κατασκηνωτή θα πρέπει να φέρει απαραίτητα πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου του ασφαλισμένου παιδιού και θα αποστέλλεται από τον Τομέα στην κατασκήνωση, χωρίς καμία άλλη ενέργεια του ασφαλισμένου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα γίνεται δεκτή καμία αλλαγή ούτε στην κατασκήνωση ούτε στην κατασκηνωτική περίοδο. Επίσης δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση, καθώς θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης στις ανωτέρω ημερομηνίες.

Υποβολή της αίτησης συμμετοχής του παιδιού γίνεται στα γραφεία (Πατησίων 54 Δ' όροφος) ή αποστέλλονται αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς μέσω αλληλογραφίας (Πατησίων 54 Τ.Κ. 10682 και με την ένδειξη στο φάκελο «αίτηση για κατασκήνωση και περίοδος συμμετοχής») που να αποδεικνύεται όμως η ημερομηνία παραλαβής τους. Σε αυτή την περίπτωση που αποστέλλονται με συστημένη επιστολή το εμπρόθεσμο της υποβολής θα κρίνεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στην σφραγίδα του ταχυδρομείου επί του φακέλου.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για το έτος 2017

Μέτα την κατάθεση των δικαιολογητικών καλέστε μας για κράτηση θέσης.


ΤΡΑΠΕΖΕΣ / Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κατασκηνωτές ηλικίας 6-15 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2002 μέχρι και 31-12-2011

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν για:

 • Α περίοδο 2 Ιουνίου μέχρι 14 Ιουνίου
 • Β περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου
 • Γ περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου

Δικαιολογητικά:

Η Κάρτα Κατασκηνωτή θα πρέπει να φέρει απαραίτητα πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου του ασφαλισμένου παιδιού και θα αποστέλλεται από τον Τομέα στην κατασκήνωση, χωρίς καμία άλλη ενέργεια του ασφαλισμένου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα γίνεται δεκτή καμία αλλαγή ούτε στην κατασκήνωση ούτε στην κατασκηνωτική περίοδο. Επίσης δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση, καθώς θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης στις ανωτέρω ημερομηνίες.

Υποβολή της αίτησης συμμετοχής του παιδιού γίνεται στα γραφεία (Χ.Τρικούπη 6-8-10 Β' Όροφος) ή αποστέλλονται αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς μέσω αλληλογραφίας (Χ. Τρικούπη 6-8-10 Τ.Κ. 10679 και με την ένδειξη στο φάκελο «αίτηση για κατασκήνωση και περίοδος συμμετοχής») που να αποδεικνύεται όμως η ημερομηνία παραλαβής τους. Σε αυτή την περίπτωση που αποστέλλονται με συστημένη επιστολή το εμπρόθεσμο της υποβολής θα κρίνεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στην σφραγίδα του ταχυδρομείου επί του φακέλου.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για το έτος 2017

Μέτα την κατάθεση των δικαιολογητικών καλέστε μας για κράτηση θέσης.


Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η. (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κατασκηνωτές ηλικίας 6-15 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2002 μέχρι και 31-12-2011

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν για:

 • Α περίοδο 2 Ιουνίου μέχρι 14 Ιουνίου
 • Β περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου
 • Γ περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου

Δικαιολογητικά:

Η Κάρτα Κατασκηνωτή θα πρέπει να φέρει απαραίτητα πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου του ασφαλισμένου παιδιού και θα αποστέλλεται από τον Τομέα στην κατασκήνωση, χωρίς καμία άλλη ενέργεια του ασφαλισμένου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα γίνεται δεκτή καμία αλλαγή ούτε στην κατασκήνωση ούτε στην κατασκηνωτική περίοδο. Επίσης δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση, καθώς θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης στις ανωτέρω ημερομηνίες.

Υποβολή της αίτησης συμμετοχής του παιδιού γίνεται στα γραφεία (Μυλλέρου 13 Γ' Όροφος – Γραφείο 305) ή αποστέλλονται αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς μέσω αλληλογραφίας (Μυλλέρου 13 Τ.Κ. 10436 και με την ένδειξη στο φάκελο «αίτηση για κατασκήνωση και περίοδος συμμετοχής») που να αποδεικνύεται όμως η ημερομηνία παραλαβής τους. Σε αυτή την περίπτωση που αποστέλλονται με συστημένη επιστολή το εμπρόθεσμο της υποβολής θα κρίνεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στην σφραγίδα του ταχυδρομείου επί του φακέλου.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για το έτος 2017

Μέτα την κατάθεση των δικαιολογητικών καλέστε μας για κράτηση θέσης.


ΤΑΠΙΤ - ΤΑΠΕΜ (ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ)

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν για:

 • Α περίοδο 2 Ιουνίου μέχρι 14 Ιουνίου
 • Β περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου
 • Γ περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου

για παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01/01/2003 μέχρι 31/12/2011.

Κατάθεση δικαιολογητικών στην οδό Μονής Πρέβελης.

Δικαιολογητικά:

Μέτα την κατάθεση των δικαιολογητικών καλέστε μας για κράτηση θέσης.


ΙΚΑ ΤΑΞΥ (Ξενοδοχοϋπάλληλοι)

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν για:

 • Α περίοδο 2 Ιουνίου μέχρι 14 Ιουνίου
 • Β περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου
 • Γ περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου

για παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01/01/2003 μέχρι 31/12/2011.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Κάρτα κατασκηνωτή και υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης
 • Φωτογραφία παιδιού (πρόσφατη)
 • Ιατρική γνωμάτευση από παιδίατρο
 • Φωτοτυπία του βιβλιάριου ασφάλισης του παιδιού και του γονέα και επίδειξη και των πρωτοτύπων
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

Κατάθεση δικαιολογητικών στο ΙΚΑ Εσταυρωμένου στον 3ο όροφο

Τηλέφωνα πληροφοριών: 2810303770, 2810303721, 2810303722, 2810303500

Μέτα την κατάθεση των δικαιολογητικών καλέστε μας για κράτηση θέσης.


ΤΥΔΚΥ (Δημοτικοί Υπάλληλοι)

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν για:

 • Α περίοδο 2 Ιουνίου μέχρι 14 Ιουνίου
 • Β περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου
 • Γ περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου

για παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01/01/2003 μέχρι 31/12/2011.

Δικαιολογητικά:

Αλλαγές που αφορούν την κατασκήνωση ή την κατασκηνωτική περίοδο δεν θα γίνονται δεκτές μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων κάθε κατασκηνωτικής περιόδου. Κάθε παιδί θα φιλοξενηθεί σε μία (1) μόνο κατασκήνωση και μόνο για μία (1) κατασκηνωτική περίοδο, η οποία πρέπει να δηλώνεται στην αίτηση και να αναγράφεται στην κάρτα κατασκηνωτή.

Κατά την προσέλευση στην κατασκήνωση ο γονέας προσκομίζει:

 • την κάρτα κατασκηνωτή με τη φωτογραφία του παιδιού, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα του,
 • την υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης η οποία συμπληρώνεται κατά την ημέρα άφιξης στην κατασκήνωση

Κατάθεση δικαιολογητικών στο ΙΚΑ Εσταυρωμένου στον 3ο όροφο

Τηλέφωνα πληροφοριών: 2810303770, 2810303721, 2810303722, 2810303500

Μέτα την κατάθεση των δικαιολογητικών καλέστε μας για κράτηση θέσης.


ΙΚΑ (υπάλληλοι στα γραφεία του ΙΚΑ)

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν για:

 • Α περίοδο 2 Ιουνίου μέχρι 14 Ιουνίου
 • Β περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου
 • Γ περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου

για παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01/01/2003 μέχρι 31/12/2011.

Δικαιολογητικά:

Κατάθεση δικαιολογητικών στο ΙΚΑ Εσταυρωμένου στον 3ο όροφο

Τηλέφωνα πληροφοριών: 2810303770, 2810303721, 2810303722, 2810303500

Μέτα την κατάθεση των δικαιολογητικών καλέστε μας για κράτηση θέσης.


ΤΣΜΕΔΕ

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν για:

 • Α περίοδο 2 Ιουνίου μέχρι 14 Ιουνίου
 • Β περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου
 • Γ περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου

για παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01/01/2003 μέχρι 31/12/2011.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι ασφαλισμένοι υποβάλουν εκ παραδρομής αίτηση για την Α΄ Κατασκηνωτική περίοδο, ενώ ενδιαφέρονται για επόμενη, πρέπει άμεσα να στείλουν email ακύρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση camp@tmede.gr διότι η αίτησή τους δε θα γίνει αποδεκτή και το σύστημα δε θα τους επιτρέψει την υποβολή νέας αίτησης για τις επόμενες κατασκηνωτικές περιόδους.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και πλήρωσης θέσεων στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2017 των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε θα γίνει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Για την πλήρωση των θέσεων θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και ώρας υποβολής της αίτησης συμμετοχής, ανεξάρτητα από την κράτηση θέσης που έχει κάνει ο ενδιαφερόμενος στην κατασκήνωση.

Για οποιαδήποτε σχετική απορία σας, θα πρέπει να απευθύνεστε site του ΤΣΜΕΔΕ στις ανακοινώσεις, στην αρχική σελίδα – Κατασκηνώσεις, και στα τηλέφωνα: 2103740311, 2103740312

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

Η κάρτα κατασκηνωτή, θα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα τόσο από την Κεντρική Υπηρεσία (Π.Π. Γερμανού 3-5 Αθήνα 4ος όροφος), όσο και από τα περιφερειακά τμήματα και γραφεία, καθημερινά από 08:00 έως 14:00 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τον ΕΦΚΑ και με νεότερη ανακοίνωση από την ιστοσελίδα μας, αποκλειστικά για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο, προσκομίζοντας τα κάτωθι:

 • Βιβλιάριο υγείας άμεσα ασφαλισμένου και παιδιού
 • 1 φωτογραφία
 • Εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη από τον άμεσα ασφαλισμένο - αιτούντα
 • Αποδεικτικό κράτησης της θέσης από την κατασκήνωση με ημερομηνία μεταγενέστερη της ηλεκτρονικής αίτησης
 • Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει, η κάρτα κατασκηνωτή θα παραλαμβάνεται με την προσκόμιση της δικαστ. απόφασης επιμέλειας
 • 6. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι ο δικαιούχος – τέκνο του, δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατασκηνώσεων άλλου φορέα.
 • 7. Σε περίπτωση παραλαβής της κάρτας κατασκηνωτή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση από τον αιτούντα

Εξυπακούεται ότι το παιδί θα διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα.

Επισημαίνεται ότι με το τέλος της προθεσμίας (που θα τηρηθεί αυστηρά) για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή, σε περίπτωση μη προσέλευσης για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή, η θέση θα ακυρώνεται και θα δίδεται στον επόμενο που βρίσκεται στη λίστα αναμονής.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει χρήση της παροχής σχετικά με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2017 μετά την έκδοση της κάρτας κατασκηνωτή, παρακαλείται ο ασφαλισμένος να επιστρέφει την κάρτα κατασκηνωτή στην Υπηρεσία, προκειμένου η θέση να καλυφθεί από άλλον ενδιαφερόμενο από τη λίστα αναμονής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο έλεγχος των στοιχείων από την ΗΔΙΚΑ, επέστρεψε λάθος στα πεδία "ΕΠΩΝΥΜΟ" ή "ΟΝΟΜΑ" (π.χ. την ένδειξη "ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ", "ΑΡΡΕΝ" ή "ΘΗΛΥ"), καθώς και στην περίπτωση που δε βρέθηκε Ασφαλιστική Ικανότητα του δικαιούχου από τον Φορέα του, πρέπει να κάνετε επικαιροποίηση των στοιχείων του δικαιούχου στο μητρώο της ΗΔΙΚΑ (μέσω ΚΕΠ, ή μέσω του Ασφαλιστικού Φορέα).

Μέτα την ηλεκτρονική αίτηση καλέστε μας να σας αποστείλουμε την έντυπη κράτηση θέσης που θα χρειαστείτε για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή.


ΤΣΑΥ (Ιατροί - Φαρμακοποιοί)

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν για:

 • Α περίοδο 2 Ιουνίου μέχρι 14 Ιουνίου
 • Β περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου
 • Γ περίοδο 19 Ιουνίου με 30 Ιουνίου

για παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01/01/2003 μέχρι 31/12/2011.

Απαραίτητη προϋπόθεση και πριν την υποβολή των αιτήσεων, είναι ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας, μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Φ.Κ.Α. στη διαδρομή ηλεκτρονικές υπηρεσίες – ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΗΔΙΚΑ.
Στην συνέχεια εκτυπώστε και συμπληρώστε τα σχετικά έντυπα με τις πληροφορίες , την αίτηση και την κάρτα κατασκηνωτή (μία για κάθε παιδί) καθώς και το εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2015 ή το Ε1.
Για οποιαδήποτε σχετική απορία σας, θα πρέπει να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση tsay-portal@tsay.gr

Καλέστε μας στα τηλέφωνα 2810343904, 2810343905 και 6955265025 για να κάνετε κράτηση θέσης.


ΔΕΗ ΑΕ

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τις 17 Μαΐου μέχρι τις 12 Ιουνίου. Κατάθεση δικαιολογητικών στα υποκαταστήματα της ΔΕΗ. Καλέστε μας για κράτηση θέσης.

Δικαιολογητικά για ΔΕΗ ΑΕ
- Αίτηση δήλωσης
- Κάρτα κατασκηνωτή
- Δήλωση προσέλευσης
- Δήλωση αποχώρησης

Μέτα την κατάθεση των δικαιολογητικών καλέστε μας για κράτηση θέσης.


ΔΕΗ ΑΕ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ)

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τις 17 Μαΐου μέχρι τις 12 Ιουνίου. Κατάθεση δικαιολογητικών στα υποκαταστήματα της ΔΕΗ. Καλέστε μας για κράτηση θέσης.

Δικαιολογητικά για ΔΕΗ ΑΕ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ)
- Αίτηση δήλωσης
- Κάρτα κατασκηνωτή
- Δήλωση προσέλευσης
- Δήλωση αποχώρησης

Μέτα την κατάθεση των δικαιολογητικών καλέστε μας για κράτηση θέσης.


ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τις 17 Μαΐου μέχρι τις 12 Ιουνίου. Κατάθεση δικαιολογητικών στα υποκαταστήματα της ΔΕΗ. Καλέστε μας για κράτηση θέσης.

Δικαιολογητικά για ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
- Αίτηση δήλωσης
- Κάρτα κατασκηνωτή
- Δήλωση προσέλευσης
- Δήλωση αποχώρησης

Μέτα την κατάθεση των δικαιολογητικών καλέστε μας για κράτηση θέσης.


ΛΑΓΗΕ ΑΕ

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τις 17 Μαΐου μέχρι τις 12 Ιουνίου. Κατάθεση δικαιολογητικών στα υποκαταστήματα της ΔΕΗ. Καλέστε μας για κράτηση θέσης.

Δικαιολογητικά για ΛΑΓΗΕ ΑΕ
- Αίτηση δήλωσης
- Κάρτα κατασκηνωτή
- Δήλωση προσέλευσης
- Δήλωση αποχώρησης

Μέτα την κατάθεση των δικαιολογητικών καλέστε μας για κράτηση θέσης.


ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τις 17 Μαΐου μέχρι τις 12 Ιουνίου. Κατάθεση δικαιολογητικών στα υποκαταστήματα της ΔΕΗ. Καλέστε μας για κράτηση θέσης.

Δικαιολογητικά για ΑΔΜΗΕ ΑΕ
- Αίτηση δήλωσης
- Κάρτα κατασκηνωτή
- Δήλωση προσέλευσης
- Δήλωση αποχώρησης

Μέτα την κατάθεση των δικαιολογητικών καλέστε μας για κράτηση θέσης.


ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΔΕΗ ΑΕ

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τις 17 Μαΐου μέχρι τις 12 Ιουνίου. Κατάθεση δικαιολογητικών στα υποκαταστήματα της ΔΕΗ. Καλέστε μας για κράτηση θέσης.

Δικαιολογητικά για ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΔΕΗ ΑΕ
- Αίτηση δήλωσης
- Κάρτα κατασκηνωτή
- Δήλωση προσέλευσης
- Δήλωση αποχώρησης

Μέτα την κατάθεση των δικαιολογητικών καλέστε μας για κράτηση θέσης.


ΝΟΜΙΚΩΝ

Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

Κατάθεση δικαιολογητικών στα Δικαστήρια Ηρακλείου

Μέτα την κατάθεση των δικαιολογητικών καλέστε μας για κράτηση θέσης.


Ο.Λ.Μ.Ε.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τις 22 Μαΐου μέχρι και τις 4 Ιουνίου.

Οι αιτήσεις για την κατασκήνωση γίνονται ηλεκτρονικά ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ